Ułatwienia dostępu

Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego! (woj. świętokrzyskie)

Firma „Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego!”” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do pracujących osób z województwa świętokrzyskiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje oraz pełne uprawnienia państwowe w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych:

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

·         Prawo jazdy kat.C

·         Prawo jazdy kat. C+E

·         Kwalifikacja wstępna przyspieszona

·         ADR - kurs przewozu materiałów niebezpiecznych

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia!

 

FORMY ZGŁASZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

- osobiście (w biurze projektu);

- drogą elektroniczną;

- listownie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU

Projekt skierowany jest do pracujących osób z województwa świętokrzyskiego:

-  posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (warunek konieczny);

- wykazujących wysoką motywację do wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie;

- w trudnej sytuacji materialnej;

- posiadających duże ograniczenia w dotychczasowym dostępie do wsparcia szkoleniowego

Dodatkowe wymogi przed kandydatami, zamierzającymi wziąć udział w szkoleniach zawodowych stawiają przepisy regulujące zdobywanie stosownych uprawnień państwowych do wykonywania zawodu przewozu rzeczy

- ukończone 23 lata;

- prawo jazdy kat. B;

- stosowne badanie lekarskie.

 

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

 

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • Zapewniamy materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia,
  • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w 15-osobowych grupach
  •  Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, bądź w dni powszednie po godzinach pracy na terenie woj. świętokrzyskiego

 

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

 

  • Płeć – w projekcie przewidziane jest uczestnictwo 30 kobiet oraz 60 mężczyzn.
  • Kolejność zgłoszeń

 


KONTAKT:

  Euro-Konsult Sp. z o.o

Biuro  w Kielcach

ul. Wesoła 51

Nr tel. 41 340 71 12

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego):

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.  

 


Uprzejmie informujemy iż realizacja przedmiotowego projektu została wydłużona do 31.03.2013 roku.

W związku z powyższym zawarte umowy jak również wszelka dokumentacja związana z uczestnictwem w projekcie jest aktualna do dnia 31.03.2013 roku.


 

POSTĘP REALIZACJI SZKOLEŃ

Kursy zakończone:

1. Gr. PI – prawo jazdy kat. C

Data rozpoczęcia: 28.10.2011

Kobiety 1, Mężczyźni 14

Łącznie 15

2. Gr. PII- kurs prawa jazdy kat. C

Data rozpoczęcia: 28.10.2011

Kobiety 2, Mężczyźni 13

Łącznie 15

 

Kursy w trakcie realizacji:

1.Gr. IA Kurs prawa jazdy kat. E ( grupa łączona z gr. PI i PII)

Data rozpoczęcia: 24.02.2012

Kobiety 1, Mężczyźni 14

Łącznie 15

2.Gr. P III- kurs prawa jazdy kat. C

Data rozpoczęcia: 09.03.2012

Kobiety 15, Mężczyźni 0

Łącznie 15

3.Gr. P IV- kurs prawa jazdy kat. C

Data rozpoczęcia: 09.03.2012

Kobiety 6, Mężczyźni 9

Łącznie 15

 

Kursy składają się z 4 szkoleń:

1.Prawo jazdy kategorii C

2. Prawo jazdy kategorii C+E

3.Kwalifikacja wstępna przyspieszona

4.ADR

 

Kurs dla każdej z grup zakończy się po uzyskaniu uprawnień z każdego etapu.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".