Ułatwienia dostępu

Aktywizacja osób po 50 roku życia (woj. pomorskie)

 

 

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Aktywizacja osób po 50 roku życia" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) po 50 roku życia z województwa pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

Czytaj więcej...

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie (woj. pomorskie)

Firma "Euro–Konsult”  Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) zwolnionych, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne–modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (w tym min. 36 kobiet, oraz min. 18 osób z wykształceniem co najwyżej średnim), z województwa pomorskiego.

Czytaj więcej...

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe (woj. pomorskie)

Projekt zakończony 31 maja 2012r.

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Dobry kierunek - szkolenia zawodowe”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".