Ułatwienia dostępu

ZPORR

ImageStudia Wykonalności oraz Plany Rozwoju Lokalnego sporządzone
w okresie od czerwca 2004 do sierpnia 2007 r.

Gmina Siedliszcze 
1. Budowa drogi gminnej nr 0619015 w miejscowości Chojno Nowe – Gmina Siedliszcze.  

2. Budowa kompleksu boisk rekreacyjnych w miejscowości Siedliszcze.

3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Marynin.

4. Budowakanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliszcze.

 

Miasto Rejowiec Fabryczny
5. Budowa drogi – u. Kwiatowej łączącej ul. M.C. Skłodowskiej
z ul. Polną wRejowcu Fabrycznym.
6. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym.

 

Gmina Wohyń
7. Budowa łącznika przy Zespole Szkół w Wohyniu,
ul. Piłsudskiego 25, na działkach geodezyjnych  nr 672/2 i 673”.

 

Gmina Drelów

8. Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem z Gimnazjum nr 1 im. Unitów Drelowskich w Drelowie.

9. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Drelów”.

10. Budowa dróg gminnych 001449L i 001448L.

11. Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Szóstka.

 

 Gmina Kąkolewnica

12. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły
w miejscowości Brzozowica Duża.

 

Gmina Zalesie

13. Budowa drogi gminnej nr 000743L Kolonia Dobryń – Nowosiółki od 0+000 do km do 2+570 o dł. 2,570 m.

14. Budowa zespołu boisk szkolnych w Szkole Podstawowej
w Wólce Dobryńskiej.

15. Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych
i sprzętu komputerowego SSP-ZOZ w Zalesiu.

           

 

 Gmina Konstantynów

16. Budowa drogi gminnej nr 0212010 we wsi Zakalinki,
gm. Konstantynów od km 0+157,35 do km 1+503,35.

 

 Gmina Chodel

17. Budowa dróg gminnych nr 2229022, 2229028
w miejscowościach Granice, Godów, Ratoszyn I.

18. Budowa drogi gminnej nr 008248L w miejscowości
Ratoszyn II.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodel.

20. Rozbudowa  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Ratoszynie II.

 

 Gmina Jarczów

21. Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowości Wierszczyca - gmina Jarczów, etap I.

22. Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami w miejscowości Wierszczyca - gmina Jarczów, etap II.

23. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarczów.

24. Budowa oczyszczalni ścieków w Jarczowie.

 

 Gmina Abramów

25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miejscowości Abramów, Marcinów i Wielkie – II etap.

26. Budowa dróg gminnych nr 2229022, 2229028
w miejscowościach Granice, Godów, Ratoszyn I.

27. Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Abramów.

 

Gmina Jabłonna

28. Budowa drogi gminnej kl. D nr 007181 L Piotrków II – Piotrków I, 1 etap.

29. Budowa drogi gminnej kl. D w miejscowości Jabłonna I.

30. Budowa drogi gminnej w miejscowości Piotrków II.

31. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonna”.

 

 Gmina Tomaszów Lubelski

32. Budowa drogi gminnej Gu-042, km 0+000 – 0+605
w miejscowości Ruda Wołoska o dł. 605 m.

 

 Gmina Susiec

33. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ciotusza Nowa.

34. Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Szumy.

 

 Miasto Bychawa

35. Budowa ulicy Podwale w Bychawie.

36.     Modernizacja Stadionu Sportowego w Bychawie.

 

Miasto i Gmina Krasnobród

37. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ul.3 Maja, Andersa, Szkolna w Krasnobrodzie.

38. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza
i Cicha w Krasnobrodzie.

 

Miasto i Gmina Annopol

39. Budowa drogi gminnej nr  108555 L Annopol - Dąbrowa,
w miejscowości Dąbrowa.

40. Budowa drogi gminnej nr  10855 L Kopiec - Rachów Nowy,  w miejscowości Rachów Nowy.

 

Gmina Łopiennik Górny

41. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Łopiennik Górny”.

42. Odbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Żulin.

 

Miasto Terespol

43. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Terespol”.

44. Modernizacja infrastruktury sportowej szkół w Gminie Terespol: Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Zespołu szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewicach i Szkoły Podstawowej
w Neplach.

 

 Miasto Puławy

45. Przebudowa kompleksu ulic : 6-Sierpnia, Wiślanej, Kołłątaja
i Kombatantów w Puławach.

46. Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z dojazdem do wiaduktu
w Puławach.

47. Przebudowa ulicy Skłodowskiej w Puławach.

48.Budowa ulic w osiedlu „Mokradki I”.

49. Rewitalizacja obszarów powojskowych w mieście Puławy.

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie

50. Remont ciągów pieszych i pieszo jezdnych oraz dróg manewrowych i placów postojowych na osiedlach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie.

 

Gmina Chełm

51. Sporządzenie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełm”.

52. Budowa dróg gminnych w miejscowości Srebrzyszcze.

53. Budowa systemu poboru i zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Chełm.

 

Gmina Dorohusk

54. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk”.

55. Budowa drogi gminnej wraz z mostem w miejscowości Okopy.

56. Termomodernizacja szkoły w Dorohusku.

 

Gmina Sitno

57. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarosławiec.

58. Budowa szkoły podstawowej  - III etap.

 

Gmina Goraj

59. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Goraj”.

 

Gmina Kraśnik

60.Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Słodków Pierwszy.

 

Gmina Łukowa

61. Przebudowa drogi gminnej nr 4826014 Chmielek – Szarajówka w km 2+310 do km 3+563.

 

Gmina Sosnowica

62. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Pasieka – Górki wraz z przyłączami.

 

Gmina Zamość

63. Budowa sieci głównej wodociągu w miejscowości Wychody
i Kol. Hubale.

64. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Sitaniec.

 

Gmina Konopnica

65. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach Radawiec Duży, Radawiec Mały, Pawlin, Radawczyk.

66. Budowa drogi gminnej nr 2242022 Tereszyn – Radawiec Mały.

67. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Zemborzycach Tereszyńskich.

68. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stasin, Marynin, Tereszyn.

 

Gmina Hanna

69. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna”.

70. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Hanna.

 

Gmina Wierzbica

71. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbica”.

72. Budowa wodociągu w miejscwościach Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Busówno, Terenin.

73. Budowa wodociągu w miejscowościach Pniówno, Kamienna góra, Ochoża, Ochoża Pniaki.

74. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Busówno
i busówno Kolonia.

 

Gmina Ułęż

75. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlodówka.

 

Gmina Potok Wielki

76. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stawki.

 

Gmina Rejowiec Fabryczny

77. Budowa drogi gminnej Gołąb – Kolonia Liszno.

78. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Wola Kańska.

79. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kańska.

80. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Kańskie.

 

Miasto Biłgoraj

81. Budowa ulicy w osiedlu „Puszcza Solska”.

82. Budowa łącznika ulicy Długie i 3-go maja w Biłgoraju.

84. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Biłgoraju.

85. Termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5, Gimnazjum Nr1 i Nr 2, Przedszkola Nr 1 i Nr 2 oraz Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju.

 

Gmina Leśna Podlaska

86. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Bordziłówka.

87. Analiza ekonomiczno-finansowa do wniosku INTERREGIII.

 

Gmina Fajsławice

88. Budowa drogi gminnej w miejscowości Fajsławice.

89. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fajsławice.

 

Gmina Księżpol

90. Budowa drogi gminnej Lipowiec Stary – Aleksandrów.

91. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księżpol.

 

Miasto Dęblin

92. Budowa kanalizacji podciśnieniowej I etap w Dęblinie.

93. Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie.

94. Zakup sprzętu i modernizacja budynku SSP ZOZ w Dęblinie.

 

Gmina Międzyrzec Podlaski

95. Budowa sieci wodociągowej  w miejscowościach Zawadki
i Kolonia Rogoźnica.

96. Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczyca.

97. Budowa drogi gminnej w miejscowości Halasy.

 

Miasto Stoczek Łukowski

98. Budowa ulicy Stodolnej w Stoczku Łukowskim.

99. Budowa ulicy Lipowej w Stoczku Łukowskim.

100. Budowa ulicy Sienkiewicza w Stoczku Łukowskim.

 

Gmina Rokitno

101. Budowa drogi gminnej przez wieś Zaczopki.

102. Budowa drogi gminnej przez wieś Pratulin.

 

Powiat Krasnystaw

103. Termomodernizacja obiektów SP ZOZ w Krasnymstawie.

104. Restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie.

 

Gmina Hańsk

105. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osowa.
106. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka.

 

Gmina Bełżec

107. Budowa budynku Publicznego Gimnazjum i Samorządowego Przedszkola w Bełżcu.

 

Gmina Michów

108. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
z przykanalikami w Michowie - Etap II.

 

Gmina Potok Górny

109. Budowa kanalizacji sanitarnej w mijscowościach: Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina, Jasiennik Stary.

 

Gmina Nowodwór

110. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Nowodwór.

111. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
w gminie Nowodwór.

 

Gmina Wąwolnica

112. Budowa zbiornika wodnego "Wąwolnica".

 

Gmina Sławatycze

113. Budowa kanalizacji w miejscowości Sławatycze.

 

Gmina Hrubieszów

114. Wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Dziekanowie w sprzęt medyczny i informatyczny.

 

Gmina Wilkołaz

115. Wodociąg grupowy Wilkołaz.

 

 

 

Gmina Ustrzyki Dolne

116. Budowa hali sportowo-widowiskowej.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".