Ułatwienia dostępu

Inwestycja w mobilność (woj. świętokrzyskie)

Firma „Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa - z własnej inicjatywy, które zamieszkują województwo świętokrzyskie. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje oraz pełne uprawnienia państwowe w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych:

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

·         Prawo jazdy kat. C

·         Prawo jazdy kat. C+E

·         Kwalifikacja wstępna przyspieszona

·         ADR - kurs przewozu materiałów niebezpiecznych

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia!

UWAGA! - Rekrutacja do projektu prowadzona jest wyłącznie dla kobiet!


Image

Szanowne Panie!

W imieniu firmy Euro-Konsult serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu zapewniającym nabycie pełnych uprawnień państwowych w zawodzie kierowców samochodów ciężarowych.

Proszę na starcie nie zniechęcać się oraz nie odrzucać oferowanych szkoleń.  Przełammy  stereotypy oraz niesłuszne podziały na zawody męskie oraz damskie! Wśród Nas jest już kilka Pań, które odważyły się spełniać swoje marzenia. Jedna z Naszych kursantek znajduje się na zdjęciu powyżej.

 STEREOTYPY:

Jednym z nich jest opinia, że zawód kierowcy wiąże się z okresami długiej rozłąki z rodziną. NIE!  długodystansowy transport międzynarodowy stanowi zaledwie małą część rynku usług transportowych.

Znikomy procent wszystkich towarów jest przewożonych na odległość większą niż 500 km, a aż dwie trzecie z nich transportuje się nie dalej niż na 50 km.

Kolejny to brak u kobiet warunków fizycznych do uprawiania tego zawodu - argument byłby do pewnego stopnia słuszny 30 lat temu, gdy praca kierowcy była fizycznie wyczerpująca. Jednak od tamtego czasu wiele się zmieniło.

 

FAKTY:

W oczach pracodawcy kobiety budzą większe zaufanie.

Potrafią wykazać się zaangażowaniem w problemy klienta i uprzyjemnić czas miłą rozmową.

Trudno jednoznacznie zmierzyć umiejętności kierowców. Statystyki są jednak bezwzględne. Według informacji policji kobiety powodują zaledwie 17% wszystkich wypadków drogowych.


FORMY ZGŁASZANIA SIĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU:

- osobiście (w biurze projektu);

- drogą elektroniczną;

- listownie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa - z własnej inicjatywy, które zamieszkują województwo świętokrzyskie:

- posiadających co najwyżej wykształcenie średnie

- wykazujących wysoką motywację do wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie;

- w trudnej sytuacji materialnej;

- posiadających duże ograniczenia w dotychczasowym dostępie do wsparcia szkoleniowego

Dodatkowe wymogi przed kandydatami, zamierzającymi wziąć udział w szkoleniach zawodowych stawiają przepisy regulujące zdobywanie stosownych uprawnień państwowych do wykonywania zawodu przewozu rzeczy:

- ukończone 23 lata;

- prawo jazdy kat. B;

- stosowne badanie lekarskie.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

 

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
  • Zapewniamy materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia,
  • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w 15-osobowych grupach
  •  Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, bądź w dni powszednie po godzinach pracy na terenie woj. świętokrzyskiego

 

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

 

  • Płeć – w projekcie przewidziane jest uczestnictwo 30 kobiet oraz 30 mężczyzn.
  • Kolejność zgłoszeń

 


 KONTAKT:

  Euro-Konsult Sp. z o.o

Biuro w Kielcach

ul. Wesoła 51

Nr tel. 41 340 71 16

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego):

  


UWAGA:

Z dniem 12.03.2012 w imieniu firmy Euro-Konsult Sp. z o.o. działając w oparciu o § 10 pkt 3 (Firma Euro-Konsult Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej Euro-Konsult Sp z o.o) wprowadzona zostaje zmiana do niniejszego regulaminu polegająca na dodaniu poniższego wpisu:

§ 4 - Kryteria uczestnictwa w projekcie

1b) zaświadczenie z KRUS, bądź oświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS poświadczone własnoręcznym podpisem

 

Z dniem 31.05.2012 w imieniu firmy Euro-Konsult Sp. z o.o. działając w oparciu o § 10 pkt 3 (Firma Euro-Konsult Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczane na stronie internetowej Euro-Konsult Sp. z o.o.) wprowadzona zostaje zmiana do niniejszego regulaminu polegająca na dodaniu poniższego wpisu:

§ 6 – Organizacja usług

7.Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy szkoleniowej w przypadku nie uzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Brak nabycia pozytywnego wyniku z egzaminu spowalnia realizację dalszych szkoleń i powoduje przestoje w projekcie, które mogą doprowadzić do nieterminowego zakończenia realizacji projektu oraz nie osiągnięcia założonych rezultatów.

Zmianie uległ również zapis dotyczący ilości godzin nieobecnych na zajęciach. W zawiązku ze specyfiką szkoleń aby przystąpić do egzaminu państwowego należy mieć 100% obecność w trakcie całego szkolenia.

Dalsza treść regulaminu pozostaje bez zmian

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".