Obsługa prawna

 

 
 

Szkolenia MMŚP ze Śląska (woj. śląskie)

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Firma Euro-Konsult przygotowuje się do realizacji projektu „Szkolenia MMŚP ze Śląska” współfinansowanego ze środków PO KL. W ramach projektu możliwe będzie zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt obejmuje bezpłatne kursy z zakresie spawania (do wyboru 2 z 3 metod):

 • metodą MAG 135
 • metodą MIG 131
 • metodą TIG 141

 

Rekrutacja do projektu zakończona!

ADRESACI SZKOLENIA:

Projekt skierowany jest do min. 40 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i ich 80 pracowników z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego), które nie wykorzystały dopuszczalnego poziomu pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność w przynajmniej jednym z następujących obszarów technologicznych kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu, tj. wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, zgodnie z wykazem tabeli :

- obszar technologiczny: Technologie dla energetyki i górnictwa: obszary 2.2 oraz 2.4;

- obszar technologiczny: Technologie dla ochrony środowiska;

- obszar technologiczny: Transport i infrastruktura transportowa: obszar 6.2.

Przynależność do w/w obszarów weryfikowana będzie na etapie rekrutacji na podstawie PKD przedsiębiorstwa.

Dodatkowe kryteria rekrutacji:

- ukończony 18 rok życia,

- wykształcenie minimum podstawowe.

Ponadto pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby powyżej 50 roku życia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Teoria (30h dla każdej z metod):
  • wykłady z zakresu spawania metodą MAG 135, TIG 141 lub MIG 131
  • Kontrola złącz spawalnych
  • Obróbka złącz spawalnych
  • Czytanie i sporządzanie rysunku technicznego
 2. Praktyka (110h dla każdej z metod):
  • zajęcia praktyczne z zakresu spawania metodą MAG 135, TIG 141 lub MIG 131 w spawalni Atestowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Szkolenie odbędzie się na terenie woj. śląskiego w weekendy.

Program i sposób prowadzenia zajęć są w pełni zgodne z programem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym, pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania Książeczki Spawacza oraz Świadectwa Kwalifikacji Spawacza (Certyfikat) w danej metodzie.

ZAPEWNIAMY:

 • Profesjonalny kurs spawania (do wyboru dwie z trzech metod);
 • Egzamin przed komisją Instytutu Spawalnictwa;
 • Książeczkę Spawacza wraz z Certyfikatem Kwalifikacji (w języku polskim i angielskim);
 • Ubezpieczenie w trakcie kursu;
 • Badania lekarskie;
 • Wyżywienie;
 • Materiały szkoleniowe;

tel. 32 222 06 70

Euro-Konsult sp. z o.o.

ul. Bernarda Świerczyny 72 pok. 10

41-400 Mysłowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Do pobrania: Instrukcja wypałniania tabeli w części D formularza informacyji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat lex" (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie przekracza 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel między państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE.

Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.

Definicje MŚP zawarte są w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.


Rodzaje przedsiębiorstw (zanim przystąpią Państwo do wypełniania formularza proszę zweryfikować wielkość przedsiębiorstwa):
Mikroprzedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza  2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans  roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo – każde przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów o których mowa w art. 2  załącznika I cyt. rozporządzenia.

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje się kwalifikator MŚP http://www.parp.gov.pl/index/index/72


Więcej na stronie projektu: www.kurs-spawania.pl


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".