Obsługa prawna

 

 
 

Szybka reakcja (woj. opolskie)

 

 

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Szybka reakcja"  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w regionie,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy (przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. opolskiego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przez dniem przystąpieniem do projektu zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa opolskiego.

 


Aktulności

Fotorelacja z zajęć w ramach kursu "Pracownik ochrony fizycznej I stopnia" >>LINK<<


W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY SZEROKI ZAKRES WSPARCIA:

1. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 h na osobę w tym 3 godziny Indywidualnego Planu Działania. Celem zadania jest zwiększenie motywacji do rozwoju osobistego i świadomości o konieczności podnoszenia kwalifikacji  zawodowych zgodnych z potrzebami opolskiego rynku pracy

2. Poradnictwo Psychologiczne w wymiarze 4h na osobę obejmuje pomoc ukierunkowaną na poprawę funkcjonowania na rynku pracy – radzenie sobie ze stresem, skuteczną komunikację społeczną, pomoc w poznaniu cech swojej osobowości, preferencji zawodowych, kompetencji społecznych, zwiększeniu wiedzy o własnych zasobach, motywowanie i udzielenie wsparcia w podejmowaniu pozytywnych zmian.

3. SZKOLENIE ZAWODOWE (DO WYBORU):

Spawacz metodą TIG i MIG

I. Spawacz metodą TIG i MIG – 238h

Program i sposób prowadzenia zajęć są w pełni zgodne z: Programem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Dla uczestników szkolenia Spawacz metodą TIG i MIG przysługuje stypendium szkoleniowe
- 1566,04 zł/os. brutto.

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

II. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia – 245 h

  • blok ogólno-prawny – 50 h
  • ochrona osób – 30 h
  • ochrona mienia – 70 h
  • wyszkolenie strzeleckie – 35 h
  • samoobrona i techniki interwencyjne – 60 h

Program i forma organizacji zajęć są w pełni zgodne z: Ustawą z dn. 22.08.1997 r. o Ochronie Osób i Mienia

Dla uczestników szkolenia Pracownik ochrony fizycznej przysługuje stypendium szkoleniowe - 1612,10 zł/os. brutto.

4. PRAKTYKI ZAWODOWE:

Wsparcie będzie realizowane w przedsiębiorstwach na terenie woj. opolskiego  w wymiarze 3 miesiące na osobę. Pomoże to uczestnikom przygotować się do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Projektodawca zapewni wszystkim uczestnikom proj. realizację praktyki zawodowej zgodnie  z „Wytycznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia”.

Wynagrodzenie za 3-miesięczną praktykę 1 600,00 zł brutto/m-c.

 

5. POŚREDNICTWO RACY:

Pośrednictwo pracy będzie udzielane indywidualnie w biurze projektu (średnio 6h/os nie więcej niż 12h/os.) Tematyka zajęć będzie dobierana indywidualnie w oparciu produkty wytworzone w ramach powyższych zadań wraz z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Pośrednictwo będzie prowadzone przez wykwalifikowanego pośrednika zawodowego.

6. PONADTO ZAPEWNIAMY:

  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe.


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".