Obsługa prawna

 

 
 

Spójna Opolszczyzna (woj. opolskie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Spójna Opolszczyzna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.
 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu  - Spawacz w technologii MAG i MIG.

O PROJEKCIE:

Grupa docelowa:

 • Projekt skierowany jest do 40 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i 40 ich pracowników oraz osób samozatrudnionych (2 kobiet i 38 mężczyzn) którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 (w ramach konkursów ogłoszonych w województwie opolskim w latach 2007-2010).
 • Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących działalność w branży budowlanej oraz usługowej.
 • Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa).
 • Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących działalność w branży budowlanej.
 • Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% (min. 1 kobiet i 19 mężczyzn) stanowią pracownicy powyżej 50 roku życia a wsparcie w ramach projektu jest dostosowane do potrzeb tej grupy.

Grupą docelową są przedsiębiorstwa, które dotychczas nie otrzymały pomocy publicznej/de minimis na szkolenia, a wynika to z potrzeby objęcia wsparciem jak najszerszej grupy przedsiębiorstw, aby zapewnić oczekiwany efekt realizacji celu szczegółowego Priorytetu VIII PO KL.

Przedsiębiorcom zostanie w projekcie udzielona pomoc de minimis, a Wnioskodawca jako operator projektu dopełni wszelkich obowiązków spoczywających na podmiocie udzielającym pomocy, w szczególności udzielania pomocy de minimis zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa, wydawania zaświadczeń/korekt zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz obowiązku sprawozdawczego do UOKiK. Weryfikacja przedsiębiorców będzie prowadzona w oparciu o kluczowe akty normatywne.

Formy pozyskiwania zgłoszeń do projektu:

 • osobiście w biurze projektu.
 • listownie,
 • drogą elektroniczną.

Kryteria rekrutacji:

 • zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie posiadającym jednostkę organizacyjną na terenie województwa opolskiego
 • do projektu będą kwalifikowane wyłącznie formy i BO, którzy wcześniej nie uzyskali wsparcia w ramach 8.1.1 PO KL

Kryteria selekcji:

 • pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie pracownicy z powyżej 50 roku życia oraz kobiety.

Zgłoszenia będą zbierane także po zamknięciu grup szkoleniowych celem stworzenia listy rezerwowej uczestników.


 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią prawa jazdy):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.


Kontakt:

Euro-Konsult Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1 lok. 15
48-300 Nysa
tel. 728 450 316
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.