Obsługa prawna

 

 

Świadomie nabywam wiedzę (woj. opolskie)

AKTUALNOŚCI:


Informujemy, że:

 • Zakończono rekrutacje do projektu
 • Trwają zajęcia Gr.9 Operator koparko-ładowarki.
 • Prowadzone są wypłaty zwrotów kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń,
(Osoby zainteresowane zwrotem kosztów dojazdu proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty dojazdu).

 

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Świadomie nabywam wiedzę” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:
- Operator/-ka koparko-ładowarki

lub

- Opiekun/ka środowiskowy/wa

 

O PROJEKCIE:

Projekt „Świadomi nabywam wiedzę” jest odpowiedzią na zmieniający się dynamicznie rynek pracy na którym coraz częściej konieczne będzie rozszerzanie kwalifikacji zawodowych w toku kształcenia ustawicznego. Oferowane wsparcie zwiększy konkurencyjność osób pracujących na rynku oraz promować będzie aktywną postawę zawodową i życiową oraz konieczności ciągłego doszkalania się i rozwoju kwalifikacji.

Celem projektu „Świadomie nabywam wiedzę” jest rozszerzenie kwalifikacji osób pracujących w woj. opolskim.

Oferowane szkolenia związane z branżą budowlaną oraz opieką zdrowotną pozwalają skierować wsparcie zarówno dla mężczyzn i kobiet.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników
 • szkolenia, badania lekarskie (dla operatorów)
 • Szkolenia zakończone zostaną egzaminem (szkolenie na operatora koparko-ładowarki zakończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego)

Uczestnikom projektu dodatkowo zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego
poradnictwa zawodowego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracujących osób dorosłych, pow. 18 roku życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą), posiadających co najwyżej wykształcenie średnie zamieszkałych na terenie woj. opolskiego

Dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu:

„Operator/ka koparko-ładowarki” wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Ukończone 18 lat
 • Pozytywny wynik badań lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarek

„Opiekun/ka środowiskowy/wa”

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • Ukończone 18 lat
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia
 • Predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Zdolności organizacyjne

 

ZASADY REKRUTACJI:

Formy zgłaszania się uczestników do projektu:

- Osobiście w biurze projektu

- Listownie (poczta tradycyjna)

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) sporządzona zostanie lista uczestników projektu, przy której tworzeniu obowiązywać będzie system punktowy wg. którego preferowane będą:

 • Kobiety
 • Osoby  wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym
 • Osoby powyżej 50 roku życia
 • Osoby wykazujące się wysoką motywacją do wzięcia udziału w projekcie
 • Kolejność zgłoszeń

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.


Biuro projektu:

Euro-Konsult Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1 lok. 15
48-300 Nysa
tel. 728 450 316
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.