Ułatwienia dostępu

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt realizowany od 01.01.2020 do 31.10.2022r..

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Do projektu zapraszamy osoby młode (73 Kobiety i 46 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 • Osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (73 K i 46 M),
 • Osoby z niepełnosprawnościami (1 K i 1 M),
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (37 K i 23 M),
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, objęte wsparciem w programie,
 • Osoby w wieku 15-29 lat.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne szkolenie,
 3. 3 miesięczny staż płatny,
 4. Pośrednictwo pracy.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium stażowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEZNIE OD PŁCI

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

GŁÓWNY CEL

Głównym celem projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET” są wyższe możliwości zatrudnieniowe 119 osób (73 K, 46 M) osób uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych o okresie trwania projektu.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER w zakresie wyrażonym poprzez wartości wskaźników projektu oraz rezultatu, które będą mierzone sukcesywnie w okresie realizacji projektu oraz przedstawione w WUP w Toruniu.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

 • 96 osób (59 K i 37 M) liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 42% odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły prace,
 • 57% odsetek osób niekwalifikujących się do osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę,
 • 27% Odsetek osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę.

Wartość projektu: 1 420 440,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 197 146,83 zł 

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

Ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81  534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

 

Zwrot kosztów dojazdy komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

Aneks do regulaminu nr 1

Aneks do regulaminu nr 2

Aneks do regulaminu nr 3

Aneks do regulaminu nr 4

Aneks do regulaminu nr 5


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".