Obsługa prawna

 

 
 

Profesjonalny pracownik branży budowlanej (woj. wielkopolskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Projekt zakończony w 02.2010 roku.

Szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie Oświatowym w Pile i będzie składało się z dwóch części. Część teoretyczna w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym zostanie przeprowadzona w dni powszednie w 18-sto osobowych grupach. Natomiast część praktyczna przy użyciu sprzętu prowadzona będzie na „poligonie” ćwiczeniowym w formie 8-mio dniowych zjazdów w 3 osobowych grupach.

Szkolenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa wielkopolskiego, posiadających co najmniej wykształcenie podstawowe. Osoby te musza być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne - zarejestrowane jako bezrobotne przez okres conajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Muszą również przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

 Dokumenty do pobrania (formularz należy wypełnić, podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub faksem) :

Image 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety przewoźnika lub zaświadczenie zgodne z poniższym wzorem:

Image 

 

Ośrodek, w którym realizujemy nasze projekty, zapewnia bardzo dobre warunki do efektywnej pracy. W zakresie projektu, podczas praktycznych zajęć na poligonie, zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, ubezpieczenie na czas trwania szkolenia, zwrot kosztów podróży oraz stypendium szkoleniowe w wysokości 372 zł. dla każdego uczestnika. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura (budynek Uniwersytetu Oświatowego), bądź też prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Informacja o liczbie chętnych pozwoli nam optymalnie zaplanować rozkład zajęć oraz ułatwi nam stworzenie grup.

 

Terminy szkoleń w roku 2009:

          Grupa*

Rozpoczęcie szkolenia   

Egzamin

Gr. 4

12.01.2009

28.02.2009

Gr. 5

23.02.2009

14.04.2009

Gr. 6

20.04.2009

06.06.2009

Gr. 7

06.07.2009

24.08.2009

Gr. 8

05.10.2009

31.10.2009

  * grupa liczy 18 osób - spiesz się i zajmij dogodny termin !

 

Szkolenie realizowane jestw ramach działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

 

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”