Obsługa prawna

 

 
 

ZAWODY DEFICYTOWE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE (woj. wielkopolskie)

 

Projekt realizowany od 01-06-2018r. do 31-07-2019r.

 

Uwaga! Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu „Zawody deficytowe szansą na zatrudnienie”. 

 

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo defaworyzowane,powyżej 29 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego, w tym:  

·      35 Kobiet i 2 Mężczyzn do osoby długotrwale bezrobotne, 

·      70 osób to kobiety, 

·      4 Kobiety i 3 Mężczyzn to osoby z niepełnosprawnościami, 

·      35 Kobiet i 25 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach, 

·      7 Kobiet i 5 Mężczyzn to osoby w wieku 50 lat i więcej.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Identyfikacji Potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania,

2.     Szkoleń w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

3.     Pośrednictwa pracy,

4.     Szkoleń zawodowych:

o  Spawacz MAG lub MIG lub TIG,

o  Opiekun osób starszych -Siostra PCK,

o  Lub szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika,

5.     Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych. Program stażu/praktyk będzie opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD) – tylko dla 60 Uczestników. 

GWARANTUJEMY: 

o  atrakcyjne stypendium szkoleniowe 

o  zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości  do 255,00 zł 

o   stypendium stażowe w wysokości 1 289,83złbrutto za każdy pełny odbyty miesiąc stażu

o   ubezpieczenie NNW/OC

o   wyżywienie na czas trwania szkolenia

o   badania lekarskie

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo defaworyzowane.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa: 6: Rynek pracy, Działanie:6.2. Aktywizacja zawodowa,

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych powyżej 29 roku życia (w tym 70K i 50M), z terenu woj. wielkopolskiego w okresie 01.06.2018-31.07.2019r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

1.Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika

2.Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy

3 Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy

4.Objęcie stażami zawodowymi 50% UP

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

ü   minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej - 33%,

ü   minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet - 39%

ü   minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - 33%,

ü   minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - 30%,

ü   minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - 38%.

 

Wartość projektu: 930 064,50zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 883 561,27zł

 

 Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 61 852 53 09

Oraz w biurze projektu:

ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A, 

61-815 Poznań. 

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)


Harmonogramy:

Harmonogram doradztwo.pdf

Harmonogram doradztwo cz. II.pdf

Harmonogram szkoleń Rejestrator Medyczny gr_1.pdf

Harmonogram szkoleń Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży GRUPA 2.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 02.2019.pdf

Harmonogram szkolenia Opiekun osoby zależnej terapią zajęciową.pdf

Harmonogram doradztwo cz_III.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 03.2019.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 03.2019 aktualizacja.pdf

Harmonogram ipd 3h cz_IV.pdf

Harmonogram szkoleń MALARZ PŁYTKARZ.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 05.2019.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 06.2019.pdf

Harmonogram doradztwo cz_V.pdf

Harmonogram doradztwo cz_V aktualizacja.pdf

Harmonogram doradztwo cz_VI.pdf

Harmonogram szkoleń Grafik komputerowy.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 07.2019.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 08.2019.pdf

Harmonogram doradztwo cz_VII.pdf

Harmonogram doradztwo cz_VIII.pdf

Harmonogram doradztwo cz_IX.pdf

Harmonogram doradztwo cz_X.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 01.2020.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 02.2020.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 03.2020.pdf

Harmonogram pośrednictwo pracy 04.2020.pdf