Obsługa prawna

 

 
 

Praktyka czyni Mistrza (woj. śląskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Praktyka czyni Mistrza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada:Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Sprzętu Budowlanego mgr inż. Stanisław Wszołek.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja do projektu zakończona.   

Szkolenie przeprowadzone będzie w Mysłowicach od piątku do niedzieli w 18-sto osobowych grupach.

Grupę docelową stanowią pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Osoby te muszą zamieszkiwać woj. śląskie (być zameldowane na jego terenie) bądź być zatrudnione na jego terenie. Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat,

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby pracujące w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu, zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach, osoby poniżej 25 roku życia oraz te które mają więcej niż 50 lat.

W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie uczestników.

Zajęcia grupy IV odbędą się od 15.10.2010 do 23.01.2011.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Mysłowicach,

Euro-Konsult sp. z o.o.

ul. Bernarda Świerczyny 72 pok. 10

41-400 Mysłowice

bądź też prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032-222 06 70 (lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

   

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) :

Image

Image

 

Szkolenie realizowane jestw ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".