Ułatwienia dostępu

NOWY START - WSPARCIE ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY (woj. śląskie)

Projekt realizowany od 01.09.2016 - 28.02.2018.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Nowy start – wsparcie śląskiej młodzieży”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

1.       Poradnictwo zawodowe,

2.       Szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminów wraz z egzaminami(do wyboru):

ECDL

 

ECDL STANDARD PROFILE:

B1 – Podstawa pracy z komputerem

B2 – Podstawy pracy w sieci

B3 – Przetwarzanie tekstów

B4 – Arkusze kalkulacyjne

S1 – użytkowanie baz danych

S2 – Grafika menadżerska i prezentacyjna

S3 – IT Security

 

ECDL ADVANCED PROFILE

A1 – Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Łącznie 170 godz.

SPAWACZ MAG 135

 

Szkolenie w zakresie spawania metodą MAG 135 w wymiarze 145 godz. :

 

- teoretyczne szkolenie spawalnicze - metoda MAG 135 - 25h

- praktyczne szkolenie spawalnicze - metoda MAG 135 - 120h

 

 

3.    Płatne 3 miesięczne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

4.    Pośrednictwo pracy

Gwarantujemy:

·        jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1130,50 zł (ECDL) lub 964,25zł (Spawacz MAG 135)

·        stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu. 

·        materiały szkoleniowe

.        catering w trakcie szkoleń

.        ubezpieczenie

.        zwrot kosztów podróży

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·          orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

·          zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 5 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.06.2016 r.-30.09.2017r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·          co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych

·          co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych

·          co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach

·          co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

Wartość projektu: 1 636 069,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 265,74 zł

 


Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 516 209 110

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Darwina 17 (budynek Cargo)

43-600 Jaworzno


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,
dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu):

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż należy dostarczyć poniższe dokumenty:

 


HARMONOGRAMY:

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 1

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 1

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL - grupa 1

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 2

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 2

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL - grupa 2

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 3

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 3

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL - grupa 3

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 4

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 4

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL - grupa 4

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 5

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 5

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL - grupa 5

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 6

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 6

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 - grupa 6

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 7 

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 7

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 - grupa 7

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 8 

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 8

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 - grupa 8

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 9 

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 9

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 - grupa 9

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 10 

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 10

Harmonogram szkoleń metodą MAG 135 - grupa 10

Harmonogram odbywanych stażów


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".