Obsługa prawna

 

 
 

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe (woj. pomorskie)

Projekt zakończony 31 maja 2012r.

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Dobry kierunek - szkolenia zawodowe”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

O PROJEKCIE:

Projekt „Dobry kierunek - szkolenia zawodowe”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. pomorskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.    W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu.

3.    Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych prowadzonych w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz zajęć praktycznych w weekendy.

4.    Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 18-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 3-osobowych grupach.

5.    Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową w projekcie stanowią pracujące osoby należące do grupy wiekowej 45+, wykonujące pracę na terenie woj. pomorskiego, na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ponadto, osoby takie muszą posiadać miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na niżej wymienionych terenach województwa pomorskiego (obszary słabe strukturalnie):

a)    powiat lęborski - gminy: Nowa Wieś Lęborska i Cewice;
b)    powiat słupski - gminy: Smołdzino, Głowczyce, Damnica, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Kępice (miasto i gmina);
c)    powiat bytowski - gminy: Trzebielino, Kołczygłowy, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Tuchomie, Miastko (miasto i gmina);
d)    powiat człuchowski - gminy: Koczała, Rzeczenica, Czarne (miasto i gmina), Przechlewo, Człuchów (tylko gmina, bez miasta), Debrzno (miasto i gmina);
e)    powiat chojnicki - gminy: Konarzyny, Chojnice (tylko gmina, bez miasta), Czersk (miasto i gmina);
f)    powiat kościerski - gmina: Karsin;
g)    powiat starogardzki - gminy: Czarna Woda, Osieczna, Zblewo, Lubichowo, Bobowo, Skórcz, Smętowo Graniczne;
h)    powiat tczewski - gminy: Subkowy, Morzeszczyn, Gniew;
i)    powiat kwidzyński - gminy: Ryjewo, Kwidzyn (tylko gmina, bez miasta), Gardeja, Prabuty (miasto i gmina);
j)    powiat sztumski - gminy: Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń (miasto i gmina), Stary Dzierzgoń;
k)    powiat malborski - gminy: Lichnowy, Miłoradz;
powiat nowodworski - gmina: Ostaszewo. Podział administracyjny

Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez IMBiGS (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Zasady rekrutacji:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby powyżej 45 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia).

 


KONTAKT:

Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 1

tel. 58 685 81 87

83-330 Żukowo

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Dokumenty do pobrania(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz innymi wymaganymi załącznikami):

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:  


Szkolenie realizowane jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”