Obsługa prawna

 

 
 

Nowa Perspektywa - Kadry dla Budownictwa (woj. warmińsko-mazurskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za merytoryczną realizację szkoleń odpowiedzialna jest: Firma Szkoleniowo-Usługowa Mieczysław Czajkowski.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. warmińsko-mazurskim jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.     Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.     W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu.

3.     Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w dni powszednie.

4.     Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5.     Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt adresowany jest do 120 pełnoletnich osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1.     Miejsce zamieszkania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,

2.   Praca w rolnictwie lub rybołówstwie,

3.     Posiadanie wykształcenia min. podstawowego.

 

Zasady rekrutacji:                  

 

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa/rybactwa,zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), osoby poniżej 25 roku życia oraz te które mają więcej niż 45 lat.

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) : 

 

>>>>>>>>>>>formularz zgłoszeniowy<<<<<<<<<<<<<

 

>>>>>>>>>>>zaświadczenie o zatrudnieniu<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>oświadczenie dla odchodzących z rolnictwa<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>oświadczenie dla odchodzących z rybołówstwa<<<<<<<<<<<<<

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Smolnikach koło Iławy, bądź też prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 089-641 30 60 (lub drogą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

 

  Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".