Obsługa prawna

 

 
 

Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw (woj. małopolskie)

 

Projekt "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw" realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.06.2014 – 31.05.2015 r.

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, iż w dobie gospodarki opartej na wiedzy bardzo duży nacisk kładzie się na współpracę środowiska naukowego ze sferą biznesową. Niezwykle ważnym wskaźnikiem rozwoju jest innowacyjność, wyrażająca się m.in. umiejętnością wdrażania wyników badań naukowych w gospodarce. Na gruncie polskim proces komercjalizacji wiedzy naukowej wciąż napotyka wiele barier natury organizacyjnej, finansowej czy mentalnej.

Projekt ma na celu zwiększenie powiązań pomiędzy biznesem i nauką w województwie małopolskim poprzez realizację staży dla 64 pracowników naukowych w małopolskich przedsiębiorstwach.

 

Wiecej informacji na stronie projektu http://www.badaniairozwoj.edu.pl/.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".