Ułatwienia dostępu

 

SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj.lubelskie)

Projekt realizowany od 01.09.2017-30.09.2018r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, żerozpoczęła się realizacja projektu „Skuteczna aktywizacja”. 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       45 Kobiet i 45 mężczyzn to osoby bierne zawodowo

·       5 Kobiet i 5 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

1.     Indywidualnego Planu Działania i Poradnictwa zawodowego,

2.     Szkoleń zawodowych, takich jak:

o   Spawacz metodą MAG

o   Opiekun osób starszych

3.     Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

4.     Pośrednictwa pracy

 

Gwarantujemy:

·       jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości  od 1022.40 zł brutto do 1192,80 zł brutto w zależności od typu szkolenia zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 280,00 zł

·       stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1850,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu

·       ubezpieczenie NNW

·       wyżywienie w czasie trwania szkolenia

 

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędzie pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

·        zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 100 osób młodych, w tym 90 biernych zawodowo i 10 długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       co najmniej 50%, dla osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

·       co najmniej 43%, dla osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotne

·       co najmniej 17%, dla osób niepełnosprawnych

·       co najmniej 48%. dla osób o niskich kwalifikacjach

·       co najmniej 35%, dla osób długotrwale bezrobotnych

 

 

 

Wartość projektu: 1 352 472,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 127 060,00 zł

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 81 534 73 37

Oraz w biurze projektu :

Instytut Rozwoju i Innowacji
Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,
dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu oraz oświadczenia - w przypadku osób niepełnosprawnych): 


HARMONOGRAMY:

Harmonogram IPD Skuteczna Aktywizacja.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA GR. 1.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA GR. 2.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA GR. 3.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA GR. 4.pdf

harmonogram IPD c.d..pdf

harmonogram doradztwo c.d..pdf

harmonogram pośrednictwo pracy Puławy cz. 1.pdf

harmonogram IPD Chełm.pdf

harmonogram ipd c.d.2 Puławy.pdf

harmonogram doradztwo Chełm.pdf

harmonogram doradztwo c.d.2 Puławy.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ GR. 5.pdf

harmonogram pośrednictwo pracy Lublin cz.1.pdf

Stylizacja paznokci - harmonogram.pdf

Wizaż - harmonogram.pdf

harmonogram doradztwo c.d. Chełm.pdf

harmonogram IPD c.d. Chełm.pdf

HARMONOGRAM SKUTECZNA AKTYWIZACJA.pdf

HARMONOGRAM Kucharz - cukiernik.pdf

HARMONOGRAM doradztwo Chełm cz.4.pdf

HARMONOGRAM IPD Chełm cz.4.pdf

Harmonogram szkolenia KUCHARZ Z ELEMENTAMI CUKIERNICTWA gr_2.pdf

Harmonogram IPD Chełm cz_3.pdf

AKTUALNY HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH.pdf

Harmonogram doradztwo Zamość.pdf

Harmonogram pracownik biurowy z kompetencjami informatycznymi.pdf

Harmonogram szkolenia kucharz z elementami cukiernictwa.pdf

Harmonogram IPD Zamość.pdf

Harmonogram doradztwo Chełm cz_3.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".