Obsługa prawna

 

 
 

Druga szansa (woj. kujawsko-pomorskie)

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu "Druga Szansa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

Projekt zakończony.

W ramach projektu mogą Państwo nabyć  kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodów:

 
  Florysta/ka lub Opiekun/ka Środowiskowy/wa

 

Image
Florysta/ka lub Opiekun/ka Środowiskowy/wa

O PROJEKCIE:

Projekt „Druga Szansa” ma na celu zapobieganie problemom bezrobocia,  bierności zawodowej i  przedwczesnej dezaktywacji zawodowej osób pow. 45 r.ż. oraz społecznym i psychologicznym skutkom w/w problemów (patologie, zanik więzi, agresja, frustracja, zagrożenie wykluczeniem społecznym)

W ramach projektu oferowane są (do wyboru) dwa szkolenia: „Florystyka” oraz „Opiekun/ka Środowiskowy/wa” a także indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne.

Nabycie kwalifikacji w ramach oferowanych szkoleń pozwoli zwiększyć szansę na zatrudnienie lub rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej osobom pow. 45 roku życia. 

Ponadto absolwenci szkoleń będą mogli świadczyć usługi, które stwarzają duże szanse na podjęcie wspólnej działalności w formie spółdzielni socjalnej. W przypadku uczestników projektu - osób niepracujących - którzy w trakcie zajęć będą mogli lepiej się poznać - takie rozwiązanie może być najlepszym sposobem na uzyskanie pełnej samodzielności na rynku pracy. 

 

RAMOWE PROGRAMY ZAJĘĆ:

 

1. Szkolenie:  Florysta/ka (100 godz.)

- elementy botaniki, techniki suszenia i utrwalania kwiatów, kompozycje z suszu – 20 godzin

- florystyka okolicznościowa – 20 godzin

- florystyka ślubna - 20 godzin

- florystyka żałobna - 20 godzin

- florystyka komercyjna - 20 godzin

 

2. Szkolenie Opiekun/ka Środowiskowy/wa (100 godz.)

- Rola i zadania opiekuna osób starszych , chorych i niepełnosprawnych - 4h,

- Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną p.poż. - 4h,        

- Psychologia rozwojowa - 4h,

- Psychologia społeczna - 4h,

- Anatomia z fizjologią - 6h,

- Elementy medycyny - 6h,

- Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych - 28h,

- Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 12h,

- Ochrona przed zakażeniem - 4h,

- Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego - 6h,

- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 16h,

- Wiadomości o lekach i dietach - 6h.

 

PROGRAM INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA:

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe(2h na os.)

- preferencje psychozawodowe, predyspozycji do podjęcia działalności gospodarczej,

- aktywne poszukiwanie pracy,

- redagowanie CV, rozmowa z pracodawcą,

- wybrane regulacje Kodeksu Pracy

Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2h na os.)

uczestnicy nauczą się m. in.:

- aktywnych postaw życiowych,

- realizowania celów życiowych,

- asertywności,

- metod radzenia sobie ze stresem.


  INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.  W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie uczestników, stypendium szkoleniowe.

3.  Szkolenia będą realizowane w dni powszednie.

4.  Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane w 10-osobowych grupach.

5.  Szkolenia zostaną zakończone Egzaminem Wewnętrznym.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie pozostających bez zatrudnienia,  które ukończyły 45 rok życia (45+) należących do jednej z poniższych grup docelowych:

a)    osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dot. pracowników  (zwolnienia grupowe)

b)    osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy  w tym osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowane w Urzędzie Pracy łącznie przez okres  ponad 12 miesięcy
w ciągu ostatnich  2 lat

c)     osoby pozostające bez zatrudnienia nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY  SZCZEGÓLNIE KOBIETY.

  ZASADY REKRUTACJI:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała przede wszystkim:

  • kobiety
  • osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dot. pracowników  (dot. zwolnień grupowych)
  • osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby długotrwale bezrobotne tj. zarejestrowanew Urzędzie Pracy łącznie przez okres  ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich  2 lat
  • osoby niepracujące nie będące zarejestrowane w Urzędzie Pracy

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu: biuro w Bydgoszczy, telefon 52-327 84 85e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) : 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:


Kontakt:
 

tel.: 52-327 84 85

ul. Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

  Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".