Ułatwienia dostępu

Nowa perspektywa - Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG (woj. kujawsko-pomorskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa perspektywa – Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Centrum Kształcenia Zawodowego „Kursal” w Nakle.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu  - Spawacz w technologii MAG i TIG.

Projekt zakończony.

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa perspektywa – Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. kujawsko-pomorskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu Spawacza w technologii MAG i TIG. W/w kwalifikacje wykorzystywany są w przemyśle metalowym, branży budowlanej i konstrukcji stalowych zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach konstrukcyjnych i stalowych. To przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.  Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.  W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 357 zł brutto. 

3.  Szkolenie będzie realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

4.  Część teoretyczna oraz praktyczna odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego „Kursal” w Nakle. Zajęcia teoretyczne będą realizowane    w 20-osobowych grupach. Zajęcia praktyczne przy użyciu 10 stanowisk szkoleniowych prowadzone będą w hali ćwiczeniowej.  Jednocześnie szkolonych będzie 20 osób (2 os. na stanowisko).

5.  Szkolenie zostanie zakończone Egzaminem Państwowym, który odbędzie się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy) posiadających wykształcenie co najmniej podstawowe.

Osoby te muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób,  które ukończyły 45 rok życia

  lub

  • osób zamieszkujących tereny wiejskie, miejsko-wiejskie lub miasta do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)

 

Szansę na udział w szkoleniu zwiększa zarejestrowanie w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY  SZCZEGÓLNIE KOBIETY.

 

  ZASADY REKRUTACJI:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby:

- powyżej 45 roku życia

- zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miasta do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)

- zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy, bądź też prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52-327 84 85 (lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Informacja o liczbie chętnych pozwoli nam optymalnie zaplanować rozkład zajęć oraz ułatwi nam stworzenie grup. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.
 
 
Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) : 
 
 
 
  W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:
 

    Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem 52-327 84 85

Zapraszamy do udziału w projekcie! 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".