Ułatwienia dostępu

POSZERZAMY HORYZONTY 50+ (woj. dolnośląskie)

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Typ projektu:

10.4.F. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych, zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla osób dorosłych.

Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych 5K i 95M będących UP, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach spawalniczych zakończonych egzaminem oraz świadectwem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a także indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowemu, realizowanych w okresie

trwania projektu.

 

Projekt skierowany jest do 100 osób (95 m i 5k ) w wieku wyłącznie powyżej 50 roku życia, zamieszkujących fizycznie na terenie województwa Dolnośląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym zamieszkujące tereny wiejskie, zainteresowane kształceniem z własnej inicjatywy.

 

W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymują :

- Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe 10godzin na osobę.

- Szkolenie w zawodzie SPAWACZA METODĄ MAG/MIG/TIG (0/1) zakończone egzaminem zewnętrznym - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

 

W ramach realizacji zajęć uczestnicy otrzymują  wyżywienie, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie.

 

Koniec projektu: luty 2018r.

 

Nr kontaktowy: 511-451-887

 

Zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną.pdf

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym.pdf

Harmonogramy:


Gr. 1 harmonogram
Gr. 2 harmonogram
Gr. 3 harmonogram
Gr. 4 harmonogram
Gr. 5 harmonogram
Gr. 6 harmonogram
Gr. 7 harmonogram
Gr. 8 harmonogram
Gr. 9 harmonogram
Gr. 10 harmonogram


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".