Obsługa prawna

 

 
 

Kompetentny urzędnik = sprawny urząd - II edycja

ImageSerdecznie zapraszamy naszych 36 Partnerów do wzięcia udziału w szkoleniu „Kompetentny urzędnik = Sprawny urząd – II edycja”.

 

 

 

 


  AKTUALNOŚCI

NOWE GRUPY SZKOLENIOWE:

Informujemy, że szkolenie dla gr.15 modułu 3b (transparentność urzędu) oraz dla gr. 12 modułu 2b (jakość usług dla mieszkańców) odbędzie się w dn. 20 - 24.02.2012 r. w Bankowym Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Zapraszamy 20 osób, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniach w ramach przedmiotowego projektu.

Informacje i zapisy: opiekun grup konferencyjno - szkoleniowych tel. 81 531-88-26, 506-827-360


Oferujemy szkolenia z poniższych modułów tematycznych:

moduł 1 : Stanowienie prawa( prawo administracyjne, finanse publiczne, zagospodarowanie przestrzenne, prawo lokalne w praktyce, budżet i uchwały okołobudżetowe- 32 godz. dla 1 grupy

 

moduł 2a : Skuteczność organizacji urzędu: (metody tworzenia, wdrażania, monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych) - 32 godz. dla 1 grupy

moduł 2b : Jakość usług dla mieszkańców( system monitorowania poziomu satysfakcji klientów urzędu) - 32 godz. dla 1 grupy

moduł 3a : Partnerstwa i partycypacje społeczne  (instrumenty i procedury umożliwiające wdrożenie w JST mechanizmów zwiększających udział roli społeczności lokalnej w sprawach gminy) - 32 godz. dla 1 grupy

moduł 3b : Transparentność urzędu(zasady konstruowania i wdrażania  kodeksów etycznych
w JST, warsztaty z zakresu prowadzenia i podnoszenia jakości informacji zamieszczanych w BIP) - 32 godz. dla 1 grupy

 

  Do wyboru dowolna ilość modułów !

 

Ponadto :

 •  bezpłatne wsparcie analityczno – konsultacyjne w zakresie wdrażania w/w modułów ( 72 godz. dla 1 JST)
 •   udział w konferencjach podsumowujących procesy modernizacyjne
 •   Uczestnictwo w systemie informatycznym Portal Jakości Samorządów

  

Zajęcia szkoleniowe oraz konferencje odbędą się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

  Forma organizacji zajęć: tygodniowe zjazdy od poniedziałku do piątku – 32 godz dla jednej grupy.

  Grupy liczą 10 osób.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:

 •  Szkolenia

 •  Konferencje

 • Wsparcie konsultacyjno - analityczne

 • Uczestnictwo w Portalu Jakości Samorządu

 • Zakwaterowanie

 • Całodzienne wyżywienie

 • Materiały Szkoleniowe

 • Ubezpieczenie

 • Zwrot kosztów podróży

Mapa dojazdu na miejsce szkolenia:

 

 

 

 

Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

ul. Filtrowa 11

24-120 Kazimierz Dolny

Aktualny terminarz szkoleń:

MODUŁ 1 STANOWIENIE PRAWA

grupa

termin szkolenia

9

31.01-04.02.2011

10

14-18.02.2011

11

21-25.02.2011

12

21-25.02.2011

13

07-11.03.2011

14

14-18.03.2011

15

28.03-01.04.2011

16

08-12.08.2011

17

01-05.08.2011

18

08-12.08.2011

MODUŁ 2A SKUTECZNOŚĆ ORGANIZACJI URZĘDU

6

31.01-04.02.2011

7

14-18.02.2011

8

07-11.03.2011

9

16-20.05.2011

10

23-27.05.2011

11

30.05-03.06.2011

12

06-10.06.2011

13

01-05.08.2011

14

10-14.10.2011

15

14-18.11.2011

MODUŁ 2B JAKOŚĆ USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW

5

04-08.04.2011

6

06-10.06.2011

7

27.06-01.07.2011

8

04-08.07.2011

9

05-09.09.2011

10

12-16.09.2011

11

10-14.10.2011

MODUŁ 3A PARTNERSTWA I PARTYCYPACJE SPOŁECZNE

4

14-18.03.2011

5

11-15.04.2011

6

16-20.05.2011

7

27.06-01.07.2011

8

04-08.07.2011

9

11-15.07.2011

10

01-05.08.2011

11

24-28.10.2011

MODUŁ 3B TRANSPARENTNOŚĆ URZĘDU

4

28.03-01.04.2011

5

04-08.04.2011

6

11-15.04.2011

7

23-27.05.2011

8

30.05-03.06.2011

9

11-15.07.2011

10

08-12.08.2011

11

05-09.09.2011

12

12-16.09.2011

13

03-07.10.2011

14

14-18.11.2011

 

JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ W KILKU MODUŁACH

 

ZAREZERWUJ DOGODNY TERMIN JUŻ DZIŚ

ZAPRASZAMY!!!


  ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU) I PRZESYŁANIE ICH FAKSEM NA NR 81 531-88-26, A NASTĘPNIE DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES FIRMY.

WSZELKIE INFORMACJE UDZIELANE BĘDĄ POD NR TEL. 81 531-88-26

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

HARMONOGRAMY KONFERENCJI

 
     

 

grupa 1

grupa 2

konferencja dot. modułu 2a

05-07.12.2011

07-09.12.2011

konferencja dot. modułu 3a

05-07.12.2011

07-09.12.2011

konferencja dot. modułu 3b

05-07.12.2012

07-09.12.2012

     
     

 

grupa 1

grupa 2

konferencja dot. modułu 1

14-16.11.2011

16-18.11.2011

konferencja dot. modułu 2b

14-16.11.2011

16-18.11.2011

     

 

grupa 1

grupa 2

konferencja dot. modułu 3A

21-23.03.2011

23-25.03.2011

konferencja dot. modułu 3b

21-23.03.2011

23-25.03.2011

konferencja dot. modułu 2b

28.02-02.03.2011

02-04.03.2011

konferencja dot. modułu 2a

28.02-02.03.2011

02-04.03.2011

konferencja dot. modułu 1

10-12.12.2010

 

     

HARMONOGRAMY SPOTKAŃ GRUPY STERUJĄCEJ

 
     

SPOTKANIE 1

10-12.12.2010

 

SPOTKANIE 2

29.06-01.07.2011

 

SPOTKANIE 3

07-09.12.2011

 

 Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie oraz całodobowe wyżywienie.

Zapisz się już dziś! tel. 81 531-88-26

 


AKTUALNOŚCI

Informujemy, iż 20 grudnia 2011 r. otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na przedłużenie okresu realizacji projektu o 2 miesiące tj. do 29.02.2012 r. oraz na utworzenie dodatkowych 2 grup szkoleniowych, a tym samym przeszkolenie 20 osób z n/w modułów:

1)      moduł 2b ( jakość usług dla mieszkańców) tematyka: system monitorowania poziomu satysfakcji klientów urzędu oraz przekazanie wzorcowej dokumentacji służącej wdrożeniu w/w systemu w urzędzie.

2)      moduł 3b ( transparentność urzędu) tematyka: zasady konstruowania i wdrażania kodeksów etycznych, warsztaty z zakresu prowadzenia i podnoszenia  jakości informacji zamieszczanych w BIP – ach.

Przeprowadzenie szkoleń planowe jest na przełom stycznia i lutego 2012 r. Dokładny termin podany zostanie w styczniu 2012 r.

Zapraszamy 20 osób , które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach.

Zapisy prowadzone są przez opiekuna grup konferencyjno szkoleniowych
tel. 506-827-360

Zapraszamy!


  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>Formularz zgłoszeniowy<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>Zaświadczenie o zatrudnieniu<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oświadczenie JST dot. wkładu własnego

Instrukcja wyliczenia wkładu własnego

 

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Regulamin projektu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<