Pogłębianie kwalifikacji (woj. wielkopolskie)

Firma „Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Pogłębianie kwalifikacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

O PROJEKCIE:

Celem projektu „Pogłębianie kwalifikacji” jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw działających w woj. wielkopolskim.

Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową w projekcie stanowią pracodawcy oraz ich pracownicy. Szkolenie jest adresowane do pracodawców zakwalifikowanych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego i przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Pracodawca może wziąć udział w projekcie osobiście lub też delegować swojego pracownika. Osoby chętne muszą mieć ukończone 50 lat.

Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez IMBiGS (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1. Udział w projekcie odbywa się na podstawie umowy szkoleniowej podpisywanej z przedsiębiorstwem, które deleguje pracownika do szkolenia.

2.Szkolenie jest realizowane w dni powszednie, w godzinach pracy.

3. Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5. Szkolenie jest realizowane z udziałem pomocy publicznej.

6. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, który odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

7. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Zasady rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała kobiety do udziału w szkoleniu.


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią prawa jazdy):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia:

Wszelkie informacje udzielane będą w biurze projektu w Pile
przy ul. Kossaka 118

Tel. 67-214 84 41

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szkolenie realizowane jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu