Aktywizacja osób po 50 roku życia (woj. pomorskie)

 

 

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Aktywizacja osób po 50 roku życia" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) po 50 roku życia z województwa pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego w rozumieniu przepisów KC


BIURO PROJEKTU:
ul. Magazynowa 1
82-500 Kwidzyn
tel. 506 589 647
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY SZEROKI ZAKRES WSPARCIA:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia 

W ramach wsparcia uczestnicy projektu zostaną objęci diagnozą potrzeb szkoleniowo-doradczych (2h/os.) oraz Indywidualnym Planem Działania (4h/os.)

 

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE:

Wsparcie będzie udzielane w formie indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez wykwalifikowanego doradcę psychologicznego w wymiarze 2 h./os.

Zakres zajęć:

 • Przełamywanie barier psychologicznych i psychologiczno-społecznych,
 • Zajęcia motywujące i wpierające w podejmowaniu decyzji i zmian,
 • Wyznaczanie celów,
 • Praca w grupie,
 • Otwarcie na rynek pracy.

 

3. WSPARCIE WARSZTATOWE:
Wsparcie udzielane w formie 8-godzinnych/jednodniowych warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia i nabywania kompetencji kluczowych. Warsztaty będą prowadzone w 20-os. grupach (takich samych jak podczas szkoleń zawodowych).

 

4. SZKOLENIE ZAWODOWE (DO WYBORU):

Opiekun osoby starszej

I. Opiekun osoby starszej – 100 h

Programy i forma organizacji zajęć są w pełni zgodne z:

 • Rozporządzeniem MPiPS w zakresie kwalifikacji wymaganych na stanowisku opiekunki środowiskowej i personelu DPS
 • Podstawą programową kształcenia w zawodzie Opiekunka środowiskowa wydanej przez MEN

Dla uczestników szkolenia Opiekun osób starszych przysługuje stypendium szkoleniowe
- 635,40 zł/os. brutto

Pracownik ochrony fizycznej

II. Pracownik ochrony fizycznej – 245 h

 • blok ogólno-prawny – 50 h
 • ochrona osób – 30 h
 • ochrona mienia – 70 h
 • wyszkolenie strzeleckie – 35 h
 • samoobrona i techniki interwencyjne – 60 h

Program i forma organizacji zajęć są w pełni zgodne z: Ustawą z dn. 22.08.1997 r. o Ochronie Osób i Mienia

Dla uczestników szkolenia Pracownik ochrony fizycznej przysługuje stypendium szkoleniowe
- 1 556,73 zł/os. brutto

Spawacz metodą MAG 135

III. Spawacz metodą MAG – 140 h

Program i sposób prowadzenia zajęć są w pełni zgodne z: Programem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Dla uczestników szkolenia Spawacz metodą MAG przysługuje stypendium szkoleniowe
- 889,56 zł/os. brutto.

5. PRAKTYKI ZAWODOWE:

Wsparcie będzie realizowane w przedsiębiorstwach na terenie woj. pomorskiego w wymiarze 3 miesiące na osobę. Pomoże to uczestnikom przygotować się do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Projektodawca zapewni wszystkim uczestnikom proj. realizację praktyki zawodowej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia”.

Wynagrodzenie za 3-miesięczną praktykę 1 500,00 zł brutto/m-c.

 

6. POŚREDNICTWO RACY:

Pośrednictwo pracy będzie udzielane indywidualnie w biurze projektu w wymiarze 4h na uczestnika (dwa spotkania po 2h). Tematyka zajęć będzie dobierana indywidualnie w oparciu produkty wytworzone w ramach powyższych zadań wraz z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Pośrednictwo będzie prowadzone przez wykwalifikowanego pośrednika zawodowego.

 

W ramach projektu zapewniamy wyżywienie, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.