Mobilne Lubuskie (woj. lubuskie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Mobilne Lubuskie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia kierowcy w zakresie przewozu rzeczy; (prawo jazdy kat. C + E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy).


AKTUALNOŚCI:

 • W dniu 03.09.2013r. rozpoczęło się szkolenie w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Od miesiąca września rozpoczynamy usługę wsparcia stażowego dla Uczestników Projektu.
 • Na przełomie miesięcy września i października zaplanowane zostało wsparcie pośrednictwa pracy.

O PROJEKCIE:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 50+.

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe (w tym Projekt zakłada identyfikację potrzeb Beneficjentów poprzez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu),
 • szkolenie prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • staże/praktyki zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Grupa docelowa:

Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

Grupę docelowa liczy 2 k. i 38 m. oraz w 100% stanowią ją osoby w wieku 50+ pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne). Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu KC.

Rekrutacja:

Procedura rekrutacyjna prowadzona będzie przy uwzględnieniu specyfiki grupy docelowej – 5 dni w tygodniu (pn. – pt.) w godzinach 8-16 poprzez zbieranie zgłoszeń do projektu (formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi  dokumentami/oświadczeniami).

Formy zbierania zgłoszeń:

 • osobiście w biurze projektu,
 • listownie,
 • drogą elektroniczną.

Po zebraniu ilości zgłoszeń odpowiadającej 2-krotnej liczbie miejsc w projekcie zostanie sporządzona lista uczestników, przy której tworzeniu będą uwzględnione kryteria rekrutacji i selekcji oraz zasada równości szans.

Kryteria rekrutacji:

 • brak zatrudnienia,
 • ukończone 50 lat, miejsce zamieszkania na terenie woj. lubuskiego (w rozumieniu KC),
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,
 • prawo jazdy kat. B.

Kryteria selekcji:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub gimnazjalne i poniżej,
 • niekorzystanie wcześniej ze wsparcia oferowanego w ramach 6.1.1 PO KL.

Zgłoszenia będą zbierane także po zamknięciu grup szkoleniowych celem stworzenia listy rezerwowej uczestników.


 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią prawa jazdy):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

KONTAKT:

Euro-Konsult sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17/28
65-066 Zielona Góra

tel. 508 484 511
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty można również dostarczać pod adres:

Punkt Obsługi Beneficjentów (siedziba Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych)

ul. Zacisze 17 pok. 7

65-775 Zielona Góra