Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja (woj. świętokrzyskie)

 

Firma „Euro-Konsult Sp. z o.o.” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Więcej informacji na stronie projektu --> www.kursspawania.euro-konsult.pl