Profesjonalny pracownik branży budowlanej (woj. mazowieckie)

Firma "Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada:Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber” w Kielcach.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

O PROJEKCIE:

Projekt „Profesjonalny pracownik branży budowlanej”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. mazowieckiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.     Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.    W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 412 zł brutto. 

3.     Szkolenie będzie realizowane w formie 5 zjazdów od poniedziałku do piątku.

4.     Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5.     Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa mazowieckiego pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy) posiadających wykształcenie min. podstawowe.

ZASADY REKRUTACJI:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby:

- powyżej 45 roku życia

- zamieszkujące powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, miasto Radom oraz makowski

- zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miasta do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą)

- które były zatrudnione jako robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń (udokumentowane świadectwem pracy) lub posiadają taki wyuczony zawód (udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły).
Dokumenty do pobrania(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz innymi wymaganymi załącznikami):

 Image

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Radomiu, bądź też prosimy o kontakt telefonicznypod numerem 48-360 14 70 (lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Informacja o liczbie chętnych pozwoli nam optymalnie zaplanować rozkład zajęć oraz ułatwi nam stworzenie grup. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.
Image 
Zakwaterowanie oraz wyżywienie zagwarantowane jest w Hotelu Arkadia mieszczącego się na ul. Urzędniczej 13 w Kielcach. Część teoretyczna oraz praktyczna odbędzie się w Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber”  w Kielcach. Uczestnikom zapewniamy dojazd z hotelu na miejsce szkolenia.
Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia... 

   Zajęcia kolejnej 24-osobowej grupy rozpoczną się w dniu 19.07.2010.

  Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem 48 - 360 14 70

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie

Człowiek - najlepsza inwestycja