Profesjonalne kadry dla Mazowsza (woj. mazowieckie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Profesjonalne kadry dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących na terenie woj. mazowieckiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora: koparki jednonaczyniowej, równiarki,  spycharki luboperatora walca drogowego kl. III

O PROJEKCIE:

Projekt „Profesjonalne kadry dla Mazowsza” jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. mazowieckiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatorów koparek, równiarek, walców drogowych i spycharek. Wyżej wymieniony sprzęt jest wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, noclegi, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej, równiarki, spycharki lub walca drogowego.

3.  Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w weekendy.

4.Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 20-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 5-osobowych grupach.

5. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową w projekcie stanowią pracujące na terenie woj. mazowieckiego osoby należące do grupy wiekowej 45+, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, wykonujące prace na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez IMBiGS (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora spycharki/walca.

Zasady rekrutacji:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.

KONTAKT:

  Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 65/209 (I piętro)
 26-610 Radom
tel. 48 363 30 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz innymi wymaganymi załącznikami):
Image
 
Image

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image
W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia.


Szkolenie realizowane jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”